Översättningstjänster
svenska, norska och danska

Att översätta handlar inte bara om att slå upp varje källord i en ordbok och hitta dess närmaste ekvivalent i målspråket. Det handlar snarare om att förmedla och anpassa originaltextens unika idéer och stil till det andra språket, genom att helt förstå båda språken samt deras respektive kulturer, och att använda detta till att skapa en trogen och noggrann ny version. En översättare måste befinna sig på hög nivå i både käll- och målspråket, ha utmärkta läs-, skriv-, och redigeringsfärdigheter, samt ha en sann känsla för språk över huvud.

Korrekturläsning
engelska

För företag och individer som vill förmedla ett budskap, oavsett om det är till kunder, kolleger, eller konkurrenter, är ett professionellt språk oumbärligt.

Skrivtjänster
engelska

Att hitta de rätta orden för att uttrycka sina idéer är en svår konst. Om era webbsidor, artiklar, rapporter, eller andra texter inte är klart, koncist, och kreativt skrivna, kan ni förlora era läsares intresse, uppmärksamhet, och potentiellt även deras förtroende.

Konsulttjänster

Brett Jocelyn ("BJ") Epstein var engelsklärare och har också föreläst och gett presentationer över hela världen, främst om översättning och literature. Hon har mycket erfarenhet när det gäller föreläsningar och seminarier om språk, översättning och litteratur.

 
   
Registered in Sweden, A Way With Words is an international language translation company specializing in Swedish to English translations. We also offer translation services in Danish and Norwegian. Clients include universities, corporations and publishers. Other services include copywriting, writing, copy editing, speaking, consulting and language training. U.S. born Brett Jocelyn ("B.J.") Epstein, Ph.D., an author and conference organizer, is the President.