Om Brett Jocelyn ("BJ") Epstein

Brett Jocelyn Epstein kommer ursprungligen från Chicago i USA, bodde i Helsingborg i 5,5 år och sedan bodde i Swansea, Wales, där hon disputerade i översättning vid Swansea University. Nu är hon lektor i litteratur och översättning vid University of East Anglia i Norwich, England. Hon skriver artiklar och noveller, översätter, och jobbar som korrekturläsare. Hon undervisade i engelska i många år och är även författare till en lärobok, Ready, Set, Teach: Ready-Made, Creative Lessons for the English Classroom, som gavs ut hösten 2005 av Studentlitteratur

BJ har även organiserat och redigerat The Bryn Mawr College Cookbook, som gavs ut hösten 2006 och är också redaktör för Northern Lights: Translation in the Nordic Countries, som kom ut i mars 2009. Hon har en magisterexamen i litteratur, engelska, och “creative writing” från Bryn Mawr College i Pennsylvania, USA, samt en licentiatexamen i “creative writing” från Queens University i North Carolina, USA. Hon har även studerat svenska, tolkning mellan svenska och engelska, och pedagogik, med mera, och har läsa olika språk på egen hand.

Hon har disputerat i översättning vid Swansea University. Hon har fått stipendier från Academi Wales, Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond, och Anglo-Swedish Literary Foundation, bland annat. Några av hennes intressen utöver litteratur, att skriva, och språk, är antropologi och matlagning.

BJ är medlem i Sveriges Facköversättarförening, Swedish-English Literary Translators’ Association, American Mensa, British Comparative Literature Association, International Board on Books for Young People (Sverige-gruppen), Academi Wales, och International Research Society for Children's Literature.

Skicka email till BJ.

 
   
Registered in Sweden, A Way With Words is an international language translation company specializing in Swedish to English translations. We also offer translation services in Danish and Norwegian. Clients include universities, corporations and publishers. Other services include copywriting, writing, copy editing, speaking, consulting and language training. U.S. born Brett Jocelyn ("B.J.") Epstein, Ph.D., an author and conference organizer, is the President.