Konsulttjänster

Brett Jocelyn ("BJ") Epstein var engelsklärare och har också föreläst och gett presentationer och workshopper över hela världen, främst om översättning och literature. Hon har mycket erfarenhet när det gäller föreläsninga, workshopper och seminarier om språk, översättning och litteratur. För att prata med BJ om relevanta konsult- eller föreläsningstjänster, kontakta henne på consulting@awaywithwords.se.

 
   
Registered in Sweden, A Way With Words is an international language translation company specializing in Swedish to English translations. We also offer translation services in Danish and Norwegian. Clients include universities, corporations and publishers. Other services include copywriting, writing, copy editing, speaking, consulting and language training. U.S. born Brett Jocelyn ("B.J.") Epstein, Ph.D., an author and conference organizer, is the President.