Biografier

Daniel Elander

Daniel Elander är född och uppväxt i Helsingborg, men bor nu i Swansea, Wales. Han har studerat teoretisk fysik i Lund och blev klar med sin magisterexamen augusti 2004. Hans examensarbete, vilket han skrev vid Niels Bohr Institutet i Köpenhamn, har titeln Non-Perturbative Quantum Gravity in Two Dimensions, och i samband med detta föreläste han på ämnet Does a Unique Quantum Theory of Gravity Exist? On Baby-Universes in Two-Dimensional Lorentzian Quantum Gravity. Han är nu doktorand i fysik vid Swansea University. Han komponerar musik och översätter, och har även arbetat som assisterande nätverksadministratör, webbdesigner, samt gett privatlektioner i matematik och fysik, och gett ut populära vetenskapliga artiklar. Förutom musik och naturvetenskap är han även intresserad av matlagning och skönlitteratur.

Kontakta honom på .

Brett Jocelyn Epstein

Brett Jocelyn Epstein kommer ursprungligen från Chicago i USA, bodde i Helsingborg i 5,5 år och bor nu i Swansea, Wales. Hon skriver artiklar och noveller, översätter, och jobbar som korrekturläsare. Hon undervisade i engelska i mång år och är även författare till en lärobok, Ready, Set, Teach: Ready-Made, Creative Lessons for the English Classroom, som gavs ut hösten 2005 av Studentlitteratur, och har planerat och redigerat The Bryn Mawr College Cookbook, som gavs ut hösten 2006. Brett har en magisterexamen i litteratur, engelska, och “creative writing”, samt en licentiatexamen i “creative writing” från USA, och har även studerat svenska, tolkning mellan svenska och engelska, och pedagogik. Hon är nu doktorand i översättning vid Swansea University. Hon har fått stipendier från Welsh Academi, Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond, och Anglo-Swedish Literary Foundation, bland annat. Några av hennes intressen utöver litteratur, att skriva, och språk, är antropologi och matlagning.

BJ är medlem i Sveriges Facköversättarförening, American Mensa, British Comparative Literature Association, International Board on Books for Young People (Sverige-gruppen), Welsh Academi, och International Research Society for Children's Literature.

Kontakta henne på .